Dane Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 10
im. 2 Armii Wojska Polskiego
Imię i nazwisko Dyrektora: Anna Kwiatkowska
adres: ul. Starodębska 21b, 87-800 Włocławek
Telefon: +48542315371
Fax: +48542315371
Poczta elektroniczna: sekretariat[at]sp10wloclawek[dot]pl
Strona internetowa: www.sp10wloclawek.pl
REGON: 000210275

Inspektor ds. ochrony danych osobowych – Jadwiga Olejniczak

adres e-mail: j[dot]olejniczak[dot]cuwpo[dot]wl[at]wp[dot]pl  nr tel. 54 427-01-58

Informacja o Administratorze
spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem pozyskanych danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 10  we Włocławku,   ul. Starodębska 21b,  tel. 54  231-53-71  e- mail: sekretariat[at]sp10wloclawek[dot]pl
 • Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskanych danych jest Pani Anna Kwiatkowska – dyrektor szkoły, tel.54 231-53-71 e- mail: sekretariat[at]sp10wloclawek[dot]pl
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak,

tel.  54 427-01-58, e-mail:  jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.
 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.
 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.
 •  Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 • przenoszenia pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO
 • Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Niniejszym informuję, że w Szkole  Podstawowej Nr 10 im. we Włocławku jest uruchomiony całodobowo na terenie korytarzy szkoły i szatni, placu apelowego, boiska wielofunkcyjnego, zielonego boiska oraz przed wejściem głównym do budynku i na parkingu szkoły monitoring z wykorzystaniem kamer obejmujących wizję.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 60 dni i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochronę mienia i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

 

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie,w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>